VELKOMMEN TIL OSS

Trøgstad kirkelige fellesråd eier to barnehager i Trøgstad. Det er KIRKESTALLEN BARNEHAGE på Skjønhaug og KIRKESTUA BARNEHAGE i Båstad Vi har felles daglig leder, felles plan, felles grunnverdier og visjon, men allikevel to forskjellige barnehager med hvert sitt bestemte uttrykk. Begge barnehager har friluftsliv som satsing.