Hva er en menighetsbarnehage

Menighetsbarnehagen i Trøgstad er eiet og drevet av Trøgstad og Båstad menigheter.

Vi som er ansatt i barnehagen har ulik bakgrunn og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro, og kunne formidle kunnskap om denne til barna.

Barnehagen er registrert som privat barnehage.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ MENIGHETSBARNEHAGEN OG ANDRE BARNEHAGER?

En menighetsbarnehage er i utgangspunktet svært lik en hvilken som helst barnehage. Vi har en barnehagelov som vi forholder oss til og vi har en rammeplan som er utgangspunkt for vårt arbeid i barnehagen.
Vi ønsker å skape trygge glade barn og gi dem muligheter for å ufolde seg og utvikle seg til sosiale og velfungerende mennesker i samfunnet vårt. Først barnekulturen og barne-normene som gir grunnlag for voksenkulturen og normene i det voksne samfunnet.

Menighetsbarnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Det betyr at vi står både friere i forhold til formidling av kristendommen og at vi er forpliktet til det på en annen måte.

Vårt hovedmål i så måte er å skape tilhørighet. Tilhørighet til Kirkestallen og Kirkestua, kirkene og til vår grunnleggende holdning om å ta vare på hverandre.

Barna skal få kunnskap om den kristne tro, gudstjenesten, kirkene våre, fortellinger fra både nye og gamle testamentet. Gud og Jesus.

Eksempler på dette: - Barna skal få høre hvordan man kan be til Gud (Eks: Kjære Gud jeg har

det godt)

- Barna skal få høre om de kristne tradisjonene vi har (Eks: jul, pinse, påske)

- Barna skal få høre om Jesus ,det livet han levde og noen historier han

Fortalte ( Eks: Jesus metter 5000, Den barmhjertige samaritan, den bortkommne sønnen, Sakkeus)

- Barna skal få høre om gammeltestamentlige personer og hendelser.

(Eks: Josef i brønnen, skapelsen, historien om Noa)

- Vi synger kristne bordvers.

- Barnehagen forbereder sin egen gudstjeneste

- Vi er på besøk i kirkene våre flere ganger i året.

- Vi formidler nestekjærlighet, respekt og nærhet i barnehagen

- Vi tror Gud skapte humoren!!!

Barna får "Min første bibel" i gave
Alle 3-åringene i barnehagen får sin "Min første bibel" til odel og eie i barnehagen. Det er en lettlest enkel bok som vi håper kan være til glede hjemme. Den inneholder enkel litt stor tekst og mange flotte fargerike illustrasjoner. Denne bibelen blir også brukt i barnehagen slik at barna kan kjenne den igjen og kan formidle hjem det vi har snakket om i barnehagen.

KAN JEG HA BARNET MITT I MENIGHETSBARNEHAGEN SELV OM JEG HAR ET ANNET LIVSSYN?

JA er svaret på det. Vi har stor respekt for at familier har ulikt livssyn enn kristendommen. Foreldrene og personalet skal ha en åpen og god dialog om hva som skal skje i løpet av året.

De fleste foreldere med annen bakgrunn og livssyn har vanligvis latt barnet sitt bli med på alt vi har gjort og formidlet i barnehagen. Det er både sundt og riktig å gi barna mest mulig kunnskap for at barna siden kan gjøre egne valg om hvor de vil stå. Men har noen særskilte ønsker er vi imøtekommende og hjelpsomme.

Barnehagen vår er en del av trosopplæringsprosjektet STØRST AV ALT