SØKE PLASS I VÅRE BARNEHAGER

SØKE PLASS?

Her kan du klikke deg videre til kommunens portal for elektronisk søknad om barnehageplass. Søknader til oss går også via denne portalen. Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars. Det er mulig å søke også utenom hovedopptaket. Alle søknader sendes via samme portal på www. trogstad.kommune.no. VELKOMMEN SOM SØKER TIL VÅRE BARNEHAGEPLASSER! :-)

Under bildet av gutta på fisketur finner du linken til oppvekstportalen:

 

OPPVEKSTPORTALEN