VÅR FRILUFTAVDELING "VILLBLOMSTEN" I KIRKESTALLEN for 4-5åringene

I Kirkestallen går de to siste årskullene på friluftsavdeling. Dette skaper robuste, selvstendige, hjelpsomme, kompetente barn som er godt rustet for skolen

Villblomsten; uteavdelingen i Kirkestallen

Villblomsten ble opprettet i august 2014. Vi vil fokusere mer på natur- og uteliv, og vi kan tilby alle barn som er født i 2009 og 2010 plass på uteavdeling!

Vi har gradvis bygget opp, og etablert et godt fungerende uteområde i ”skogen” nedenfor kirken. Erfaringene våre så langt, viser bl.a. at barna evner å samarbeide på en bedre måte ute enn inne. Samholdet og gruppefølelsen står sentralt, og alle barna inkluderes i lek; utestenging forekommer sjelden eller nesten aldri. Barna viser stor evne til å finne felles lekeprosjekter, til å løse utfordringer sammen og de inspirerer hverandre. De prøver nye ting, de tester egne grenser og de opplever mestring. Utelivet pirrer og stimulerer nysgjerrigheten og lærelysten; barna oppdager ting og sammenhenger i naturen som de ønsker å vite mer om.

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen. Barna skal få kjenne gleden ved å være ute til alle årstider.

Vi er nå i full gang på det godt etablerte uteområdet vi har ("100-meterskogen"), og vi har brukt mye tid i sommer og høst til å ferdigstille det for heltidsbruk. Avdelingen har bl.a. en egen lavvo, som skal brukes på kalde og våte dager, i tillegg til en gapahuk og bålplass.

 

Som et ledd i vår satsing på friluftsliv, kan Maxibarna glede seg til leirskole på forsommeren!